top of page

Kald en spade for en spade  
og en pik for en pik

Brug eleverne, start samtalen og undgå at gøre det sværere, end det er, at undervise i SSF.

Folkeskolen.dk har spurgt en række eksperter; undervisere, projektledere, forskere - og ikke mindst elever om, hvad der skal til, for at gøre SSF til en mere lærerig oplevelse

Byline: Mette Øgendahl Jacobsen, juni 2022

Selvom Seksualundervisningen har været en del af den danske grundskole i 50 år, forfølges den stadig af en skygge af kritik. Læs en gruppe efterskoleelever og eksperters bud på, hvordan lærere med fordel kan gribe undervisningen an, så udbyttet af undervisningen bliver bedre.

 

“Undervisningen bliver pinlig, hvis læreren synes, det er pinligt!” Sådan lyder én af de første pointer fra 15-årige Malou Roibous. Hun - og fem af hendes jævnaldrende efterskolekammerater fra Eisbjerghus Internationale Efterskole, har meldt sig frivilligt til en samtale om, hvilke gode og dårlige erfaringer de har haft, med seksualundervisningen, i løbet af deres folkeskoletid. De kommer fra seks forskellige folkeskoler og har derfor også vidt forskellige oplevelser af, hvordan undervisningen i SSF er foregået. 

 

Ud med matematiklæreren - og ind med “sexlæreren”.

17-årige Frederik Nedergaard fra København fortæller, som den eneste, at han i løbet af sin folkeskoletid har modtaget meget seksualundervisning. Han har to pointer, som han mener, der kan løfte undervisningen. 

 

“Den gode undervisning opstår, når atmosfæren er afslappet, og der er mulighed for at spørge om alt, som presser sig på”, forklarer han. Hans anden pointe er kort! "Læreren skal gøre noget ud af det!" 

 

“8. klasses mig havde pjækket fra seksualundervisningen, fordi faget ikke var med karakterer! Men hvis det var en begivenhed, hvor klassen blev taget med til en klinik for eksempel, så ville jeg gerne være med!”, fortæller han. 

 

Den pointe er 15-årige Atlas Tousgaard enig i. Hun besøgte en sundhedsklinik i forbindelse med seksualundervisningen i folkeskolen, og det var en god oplevelse. 

 

“Alle havde fået mulighed for at stille anonyme spørgsmål til en brevkasse, og så var det klinikkens ansatte, som gennemgik svarene med os. Det var super godt!”, forklarer Atlas Tousgaard. 

 

I et større perspektiv er det ikke kun Frederik Nedergaard og Atlas Tousgaard, som har et ønske om, at undervisningen varetages af professionelle. Et studie fra University of Bristol i England, har undersøgt på tværs af lande, hvad unge efterspørger i deres seksualundervisning. Konklusionen er, at undervisningen med fordel kan varetages af en professionel eller specialiseret “seksualformidler”. Og årsagen - den er, at eleverne kan møde en fordomsfri voksen, som ikke skal vurdere dem i andre fag.  

IMG_8683.HEIC

Hvilke emner savner eleverne mere undervisning i

(Nød)-prævention, Muligheder for at få hjælp ved graviditet, fordomsfri information om abort og viden om kønssygdomme. 

IMG_7605.HEIC

Hvordan er lærerene gode seksualundervisere -
ifølge eleverne

Specialuddannede i SSF, selvsikre, ligefremme og fordomsfrie i tilgangen til undervisningen. Tillidsfulde, gode til unge, udviser accept for elevernes seksualitet og seksuelle liv. 

APC_0217.jpg

Vil du vide mere om undersøgelsen fra University of Bristol. 

Læs den her

Unge fra hele verden efterspørger bedre seksualundervisning - og der er enighed om mange af emnerne - og hvordan den gode underviser i seksualitet begår sig. (University of Bristol 2016)

Specialkonsulent, og tidl. forsker i seksualundervisning på DPU, Line Anne Roin, har fuld forståelse for, at eleverne netop efterspørger specialiserede undervisere på eksempelvis klinikker. “Det giver vildt god mening med dygtige, unge formidlere til specielt udskolingseleverne” siger hun. 

 

Line Anne Roin understreger dog også, at det ikke kun må være seksualundervisning på den måde. “Eleverne skal have længerevarende undervisning, hvor der er fokus på krop og pubertet i forskellige fag, og det kan klinikker og specialiserede undervisere ikke klare” pointerer hun. Netop derfor er det vigtigt, at lærerne også bliver specialiserede i at undervise i seksualitet, ligesom de er specialiserede i at undervise i eksempelvis dansk og matematik.

Læreren med bijob som Sexolog.

Ifølge Line Anne Roin har lærerne gode forudsætninger for at være kaptajner for seksualundervisningen i klassen. De er nemlig mestre i at skabe trygge undervisningsrum. 

 

“Seksualundervisningen er et fag, hvor eleverne har muligheder for at udvikle sig som mennesker. I klassen  er det læreren, som leder undervisningen i en tryg ramme, og det giver eleverne muligheden for at deltage og ytre sig. Langt de fleste lærere i den danske folkeskole er super dygtige til at håndtere sådan et trygt rum for eleverne” siger hun. Og efterfølgende tilføjer hun “De skal bare tro på, at de også kan gøre det i seksualundervisningen - og ikke kun i de andre fag på skemaet” 

 

Én af de lærere, som netop har taget tyren ved hornene og underviser i seksualundervisning, er Søs Lærke Klit på Flyvesandets efterskole på Fyn. Hun er uddannet sexolog og folkeskolelærer, og hun har gode oplevelser med at skabe et rum, hvor eleverne kan få lov at blive klogere på deres egen seksualitet. 

 

“Der hvor jeg kan mærke, at min undervisning har gjort en forskel er, når de opsøger mig efterfølgende, med noget de undrer sig over. Og det gør de, fordi vi  har en  god og tryg relation”, forklarer hun. 

 

Specialiseringsmulighederne findes allerede: 

Ikke alle lærere behøver at tage en supplerende uddannelse som sexolog for at blive udrustet til at stå ved katederet og undervise de unge i sex og seksualitet. 

 

På læreruddannelsen har de studerende et tilbud om at deltage i et specialiseringsmodul om SSF. 

 

Virkeligheden viser, at kun 13% af alle læreruddannede har taget modulet. Dermed kommer mange ud fra læreruddannelsen uden at have stiftet bekendtskab med, hvordan undervisningen skal gribes an.  Det er ifølge lærerstuderende, Rasmus Mønster, en fejl. Han har - i efteråret -færdiggjort specialiseringsmodulet i SSF på læreruddannelsen i Odense. 

 

“Helt ærligt Sagt helt kort! Jeg synes ikke, det er svært at tale med unge om sex!”, siger han. 

 

Han forklarer, at undervisningen har givet ham brugbare værktøjer til at vælge både emner og metoder, der kan skabe de bedste forhold for, at han kan lave en god seksualundervisning.

 

Lektor i SSF på UCL i Odense, Mette Damgaard, istemmer Rasmus Mønsters holdning. Hun vil gerne aflive myten om, at seksualundervisningen kan være en uoverkommelig nød at knække for lærerne. 

 

“Lærerne skal lære, at det er ikke raketvidenskab at undervise i SSF. Det vigtigste er, at de kan aflæse den virkelighed eleverne er i, og matche undervisningen efter det” understreger hun. 

Hvilke emner optager eleverne her og nu? 

Hvis man, som lærer, ønsker at blive klogere på, hvilke emner der optager eleverne her og nu, kan man spørge 4 unge efterskoleelever på Vesterdal efterskole på Vestfyn. 

 

De vandt i april, i år, Danmarksmesterskaberne i entreprenørskab for grundskoler. De har udviklet samtalespillet, Grænseløs, der handler om at øge skoleelevers kendskab til digitale krænkelser. 

 

Idéen til spillet opstod, fordi de netop ønskede at oplyse unge om grænser i den digitale verden - baseret på de oplevelser og dilemmaer de selv har oplevet. 

 

“Vi har lavet det her spil for at bryde tabuer. Vi vil have børn og unge til at tale om seksualitet” fortæller spiludvikler Baldur Gudmundsson. 

 

Et dilemma som eleverne kan komme til at tale om er:  Jeg har delt en sexvideo af min bedste ven på Instagram. Jeg har senere fundet ud af, at det er ulovligt. Hvad skal jeg gøre?

 

For de fire elever har det været afgørende, at deres spil skulle være i øjenhøjde med andre børn og unge. 

 

“Vi kalder en spade for en spade”, forklarer 17-årige Lina Holmgaard. Alt andet er de tre elever enige om, der er for fjollet, og derfor er der ord som pik og fisse at finde i spillets samtalekort. Der er ingen tvivl om, at sproget og ordene har stor betydning for de 4 elever.  “Det mandlige kønsorgan. Det er jo.. sjovt! Hvem siger sådan noget?” tilføjer en grinende Vera Toksvig. 

4 elever fra Vesterdal Efterskole på Vestfyn har vundet danmarksmesterskaberne for Grundskoler i entreprenørskab for samtalespillet, Grænseløs, , der får skoleelever til at diskutere dilemmaer om digitale krænkelser og grænser.. (Privatfoto) 

Elevinddragelse er vejen frem

Som lærer er der også mulighed for at finde inspiration fra andre fronter, når det handler om elevinddragelse 

 

Hos Sex og Samfund bliver der, hvert år, lavet nyt materiale på baggrund af de samtaler, de ansatte har med unge i deres chatforum på henholdsvis Privatsnak og Sexlinjen 

 

“Vi hedder jo Sex og Samfund, og derfor har det høj prioritet, at vi udvikler og afprøver vores materialer, så de er i tråd med det, der rører sig i de unges verden”, forklarer Pernille Ane Egebæk, som udvikler undervisningsmaterialer til Uge Sex.  

 

Men spørgsmålet er, om eleverne skal diktere det hele i undervisningen om seksualitet?

 

For ekspert i seksualundervisning, Anne Line Roin, er det absolut en fordel at rådføre sig med eleverne i netop seksualundervisningen, fordi temaerne går tæt på både lærere og elever som mennesker, “ Det giver så god mening at tale med eleverne om, hvad der er på spil. Hvis det skal være en lærerig oplevelse, for eleverne, er det vigtigt, at de er med til at vurdere, hvad der er relevant for dem at tale om” 

 

Vejen til elevernes verden kan også findes på andre måder. I en spørgeskemaundersøgelse, uddelt til 115 elever på Eisbjerghus Internationale efterskole kom der 53 svar retur. Hvis eleverne skulle have seksualundervisning her og nu, ville de gerne, at undervisningen tog udgangspunkt i blandt andet emner som samtykke, grænser, queer sex og prævention.

 

Og kigger man efter i elevernes svar, er det også muligt at blive klogere på mere. 

 

Lad eleverne tale om sex! 

I selvsamme spørgeskema blev eleverne på Eisbjerghus også spurgt ind til, hvordan de foretrak, at undervisningen skulle foregå.

 

Der kom forskellige bud på gruppeopdelinger, digitale muligheder og individuelt arbejde. Men særligt én betragtning gik igen; Eleverne ville snakke om sex! 

 

“Det skal være et trygt forum, hvor man har lov at spørge, og hvor folk respekterer hinanden og lytter til, hvad der bliver sagt” 

                            Anonym besvarelse fra spørgeskema. 

 

“Der skal snakkes om, at det er ok, at have sex - men der skal også snakkes om, at det er ok ikke at ville have sex” 

                            Anonym besvarelse fra spørgeskema. 


 

“Sex må ikke være et tabu! Vi skal snakke om det nu! Det burde ikke gemmes væk. Vi lever i år 2022” 

                            Anonym besvarelse fra spørgeskema. 

 

De 6 elever fra Eisbjerghus, som blev interviewet, er også enige om, at samtalen om sex skal have lov at fylde mere i undervisningen!

 

“Det vigtige for mig er, at tale med andre om, hvordan de har det med sex! Men også min lærer! Mine lærere skal turde at være med i samtalen - UDEN de deler ud af egne oplevelser!”, fortæller 15-årige Vega Viktoria. 

 

16-årige Sigrid Bjørnskov istemmer med en anekdote om en god oplevelse i folkeskolen.

 

“Vores lærer snakkede med os - og ikke til os! Hun turde stille en hel masse spørgsmål! Hvis vi var enige, så lavede vi sådan en øvelse, hvor vi skulle bytte pladser! Det gav anledning til en hel masse gode snakke! Det blev blandt andet tydeligt for drengene, at alle de skældsord de brugte om LGBTQ+ måske ikke var noget, vi andre syntes, der var så fedt!” 

 

Det er ikke kun på Eisbjerghus efterskole, at de unge gerne vil tale om sex. I en undersøgelse fra Sex og Samfund fra 2020 fremgår det, at samtale med venner er den helt store kerne til viden, når eleverne skal blive klogere på sex og seksualitet. 

 

 

De samtaler må meget gerne, ifølge Line Anne Roin, flytte ind i klasseværelserne. “Lærerne skal lede snakken. Hvis eleverne bliver kede af det eller krænkede, så kan læreren tage ansvaret for, at det hele foregår på en god måde. Det får eleverne ikke, hvis de kun taler med hinanden, eller finder den viden, de mangler, på Google”

 

Kæmpe “hjælpepakke” til undervisningen er allerede sat i søen

Èn ting er, hvordan lærerne kan fokusere på undervisningen ude i klasseværelserne. Noget andet er de barrierer, som i høj grad spiller en rolle for, at undervisningen overhovedet får lov at komme så langt som til tavlen og eleverne. 

 

Manglende timer, prioritering og koordinering på skolerne er sværvægtere, som seksualundervisningen kæmper imod. Netop på de områder er der en stor hjælpepakke på vej. 

 

Undervisningsministeriet har i 2021 bevilget 15 mio. kroner over en 3-årig periode til at løfte den samlede indsats, i SSF, i grundskolen. 

 

Baseret på en stor evaluering foretaget af ALS research i 2019 er der fundet flere bud på, hvorfor undervisningen lider under stor kritik

 

Mette Bech, fra CFU, er projektleder på dét projekt, som har modtaget alle 15 millioner. Hun forklarer, at netop den evaluering danner grundlaget for, hvilke indsatser der bliver arbejdet med. 

 

“Vi kan jo se fra evalueringsrapporten, hvor problemerne er, og derfor har vi lavet en bred indsats, som fordeler pengene til de forskellige områder”

 

“Først og fremmest skal skoleledere på kursus og skoles i, hvordan man som institution skaber rammerne for, at faget får de bedste betingelser i skoleskemaet” understreger Mette Bech 

 

Desuden handler det også om at få udrustet lærerne til at løfte opgaven igennem kurser og videreuddannelse. Og næstefter skal der udvikles en materialeplatform. 

 

Det hele med det formål, at SSF skal integreres i de øvrige fag på skemaet. 

 

“Den primære årsag til, at vi fik projektet var fordi, vi havde en klar prioritering af, at SSF skal skubbes ind i de eksisterende fag på skemaet.”, forklarer Mette Bech

 

Lektor Mette Damgaard, på UCL imødekommer netop tanken om, at der skal en stor koordineret indsats til for at SSF kommer tilstrækkeligt ind i elevernes undervisning. “Det giver mening, at man kan arbejde med eksempelvis køn på tværs af fagene; Statistikker i matematik, forskellige kønsopfattelser i samfundsfag, og noveller i dansk om køn og identitet. Men det hele kan kun lade sig gøre, hvis der er en koordineret indsats fra start!”, fortæller hun. 

 

Er de 15 mio. løsningen på problemerne? 

Over de næste tre år bliver indsatserne omdannet til kurser, og initiativer, rundt omkring på skolerne.

 

CFU-Projektleder Mette Bech håber, at netop fordi indsatserne griber fat om de aktuelle årsager til, at undervisningen er så kritiseret, at der er et positivt resultat i vente. Men ikke desto mindre påpeger hun “Skolerne skal jo ville bruge det. Ellers kommer vi ingen steder.” 

 

Og skolerne har meget at se til! Derfor mener, Anders Thorsen, lærer på Bagsværd kostskole, at det er en reel betragtning - og bekymring, hvorvidt skolerne kommer til at løfte opgaven fyldestgørende i fremtiden. 

 

“Alle har gode intentioner for folkeskolen, og det kan være svært at få det hele med. Specielt med de her projekter, som kun løber over en årrække. Hvem skal bære det videre, når den 3-årige periode udløber?”

 

Den bekymring har Line Anne Roin erfaring med. Hun har set flere eksempler på projekter, der uddør, når projektperioden løber ud. Hun håber, at de 15 millioner, på sigt, kan åbne op for, at der bliver set på specialiseringsmodulet på læreruddannelsen. 

 

“Mit håb er, at man vil fokusere mere på uddannelsen af de nye lærere med de 15 mio. Problemet er, at tilbuddet (specialiseringsmodulet i SSF red.) på læreruddannelsen konkurrerer med for mange andre tilbud, og derfor er der ikke nok, som tager det, og bliver specialiseret. Og det er ærgerligt” afslutter hun. 

Mangler du stadig inspiration? 

På Internettet er der flere muligheder for at finde materialer om undervisningen i sex. Sex og Samfund, CFU, Red Barnet, EMU og Amnesty har et udvalg af materialer, som har udarbejdet til lærere og undervisere. Og er man som lærer nysgerrig på at orientere sig i nogle af de universer, eleverne finder deres viden fra, så er der også hjælp at hente. 

Det sidste spørgsmål Eisbjerghuseleverne blev bedt om, at tage stilling til i spørgeskemaet var, hvilke gode steder, de ville anbefale, andre unge, at blive klogere på sex og seksualitet. Bliv inspireret af deres råd nedenfor. 

 

 

Skærmbillede 2022-06-11 kl. 12.39.34.png

Undersøgelsen fra Sex og Samfund fra 2020 sætter fokus på, hvor unge får deres viden om seksualitet. Desuden viser rapporten, at de unge har huller i deres viden om blandt andet kønssygdomme og prævention.

 

Læs selve rapporten fra Sex og Samfund her

@prettywithlee - På Tik Tok

@Dylanmulvaney på Tik Tok

"Sex Education" på Netflix

@Ostrogenial, @SexogSamfund, @Freeda_en - På Instagram

"Ja! Den seksualundervisning vi aldrig fik" - Podcast

Worldofextra - På Google

Børnetelefonen

"Salsa" - Serie på DR

@Klubvenus på Instagram 

@Ostrogenial, @SexogSamfund, @Freeda_en

@Peech på Instagram

"Soft spot" og "Sex irl"
- Podcasts

bottom of page