top of page

Explainere - som supplement til at uddybe fakta. 

2 eksplaninere med forskellig stil om det samme emne; Regeringens initiativer fra 2018

 

"Ingen parallelsamfund i Danmark"

  • Video nr. 1: Intro til sagen - med brugen af forklaring og ironi. 

  • Video nr. 2: Fokus på argumentation - og de to modpoler i sagen. 

1 explainer om problematikken omkring unge og søvnmangel. 

En del af min eksamensartikel på DMJX, modul 3 - Problemudredende journalistik

  • Fokus har været på at skabe et produkt, som taler direkte til de unge.

bottom of page